Naša filozofia

„Základom rozumnej spoločnosti je múdry človek, ktorý efektívne spolupracuje s technológiou.“

 • Motivácia vzdelávať sa – najskôr sa musím chcieť vzdelávať – rozhodujúca je moja vnútorná motivácia – Prečo sa chcem vzdelávať? 
 • Kvalitné vzdelanie – je zdrojom informácií a dát nevyhnutných pre hĺbkové porozumenie a problematiky a pre správnosť našich rozhodnutí
 • Kritické myslenie – kvalitné vzdelanie je hlavným predpokladom schopnosti kriticky myslieť 
 • Kvalitné vzdelanie + kritické myslenie = “Môj rast” → rastiem JA a spolu so mnou rastie aj moje okolie
 • Ústrednou postavou budúcnosti nie je stroj, ale ČLOVEK – vzdelaný, kriticky mysliaci a vnútorne motivovaný túžbou po svojom “raste”, ako aj “raste svojho okolia”
 • Cieľ: Múdry človek, ktorému technológia nevládne, ale ktorý s technológiou efektívne spolupracuje.

Čo mi to prinesie Výhody

 • Špičkové školenia, ktorých obsah reflektuje na aktuálne spoločenské dianie a na najnovšie trendy jednotlivých oblastí. 
 • Informácie podané zrozumiteľne a efektívne s cieľom šetriť čas a prinášať konkrétne kroky okamžite aplikovateľné do reality každodenného života.
 • Môj intelektuálny rast a vnútorné uspokojenie. 
 • Možnosť a príležitosť posúvať sa vpred, “rásť”, vzdelávať sa, porozumieť a kriticky myslieť s cieľom vedieť zaujať stanovisko k akejkoľvek životnej otázke či situácii.

Vzdelávacia platforma V kocke

 • Špičkové kurzy
 • Aktuálnosť tém
 • Najnovšie trendy
 • Efektívne vzdelávanie
 • Zrozumiteľné informácie
 • Praktické zručnosti
 • Intelektuálny rast
 • Vnútorné uspokojenie
 • Schopnosť pozorumieť
 • Schopnosť kriticky myslieť
 • Schopnosť zaujať stanovisko