Myšlienky Edumy Academy

„Viem, že nič neviem.“

Sokrates

„Myslím, teda som.“

René Descartes

„Viem, že nič neviem“ – staroveký výrok, ktorý sa v podmienkach dnešnej, neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti a meniacich sa trendov stáva aktuálnejším než kedykoľvek predtým. Čím viac vieme, tým viac si uvedomujeme, ako veľmi sú naše znalosti v danom čase obmedzené. A to spôsobuje neustále rastúci hlad po ďalších vedomostiach,“

Davy Čajko

zakladateľ vzdelávacej platformy Edumy Academy